top of page
prif-delwedd.png

Croeso i'r
Dwi angen Hawdd ei Ddarllen
gwefan yr ymgyrch! 

Yma fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch:

1.png
  • Dysgwch fwy am ein hymgyrch. 
2.png
  • Dysgwch fwy am Hawdd ei Ddarllen.  
3.png
  • Ymunwch a chymerwch ran yn ein hymgyrch!

Beth yw hanfod yr ymgyrch Hawdd ei Ddarllen?

4.png
Mae ein hymgyrch yn ymwneud â rhoi gwybod i bawb am Hawdd ei Ddarllen.
5.png
Mae’r ymgyrch Dwi Angen Hawdd ei Ddarllen eisiau rhoi gwybod i bobl anabl:
  • Y gallant ofyn am wybodaeth mewn ffordd y gallant ei deall. 
6.png
  • Sut i ofyn am Hawdd ei Ddarllen.
Cliciwch ar y ddolen isod i ymweld â'n tudalen sy'n esbonio beth yw Hawdd ei Ddarllen a pham ei fod yn addasiad pwysig i wneud eich gwybodaeth yn haws ei deall i bobl ag anableddau dysgu.

Tanysgrifiwch i aros yn y ddolen

Thanks for subscribing!
bottom of page