top of page

Amdanom ni

11.png
Mae'r ymgyrch Dwi Angen Hawdd ei Ddarllen yn cael ei harwain gan: 
 • Pobl o Hawdd ei Ddarllen Ar-lein. 
12.png
 • Arbenigwyr trwy brofiad o Mencap Lerpwl a Sefton. 
about-us-_0015_Hayer-1.png
Arbenigwyr trwy Brofiad yn bobl ag anabledd dysgu, pobl awtistig a'r bobl sy'n eu cefnogi. 
amdanom ni-_0014_Haen-2.png
Rydym yn cydweithio i sicrhau bod ein hymgyrch yn:
 
 • Yn cynnwys ac yn gwrando ar bobl ag anableddau dysgu.
about-us-_0013_Hayer-3.png
 • Yn diwallu anghenion pobl ag anableddau dysgu. 
about-us-_0012_Hayer-4.png
Felly dewch i ni gwrdd ag arweinwyr ein hymgyrch!
Who is Easy Read Online?

Pwy sy'n Hawdd ei Ddarllen Ar-lein?

2009.png
Mae Easy Read Online yn sefydliad a sefydlwyd yn 2009. 
about-us-_0010_Hayer-6.png
Rydym yn creu gwybodaeth Hawdd ei Darllen ar gyfer llawer o wahanol sefydliadau, fel:
 • Grwpiau'r llywodraeth. 
 • Cynghorau. 
 • Gwasanaethau iechyd a gofal.  
 • Elusennau a grwpiau cymorth. 
 • Sefydliadau tai.
 • Sefydliadau celfyddydol a diwylliannol.
about-us-_0009_Hayer-7.png
Rydym yn deall nad yw pobl anabl yn aml yn cael yr un cyfleoedd teg mewn bywyd â phobl nad ydynt yn anabl. 
about-us-_0008_Hayer-8.png
Rhan o drwsio hyn yw sicrhau bod pobl anabl yn gallu cael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt mewn ffordd y gallant ei deall. 
amdanom ni-_0007_Haen-9.png
Mae hyn yn golygu y gall pobl anabl gael mwy o reolaeth dros eu bywydau eu hunain.
Who is Mencap Liverpool and Sefton?

Pwy yw Mencap Lerpwl a Sefton?

about-us-_0005_Hayer-11.png
Mae Mencap Lerpwl yn elusen leol annibynnol sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu. 
amdanom ni-_0004_Haen-12.png
Rydym yn gweithio i: 
 • Sicrhewch fod pobl ag anableddau dysgu yn cael yr un cyfleoedd â phobl nad ydynt yn anabl.  
amdanom ni-_0003_Haen-13.png
 • Helpu pobl ag anableddau dysgu i ddod o hyd i gyfleoedd newydd.  
about-us-_0002_Hayer-14.png
 • Cefnogi pobl ag anableddau dysgu i wneud ffrindiau newydd. 
diwethaf.png
 • Sicrhewch fod pobl ag anableddau dysgu yn teimlo eu bod yn cael eu parchu a'u bod yn ddiogel yn eu cymuned leol.
10.png
Rydym yn falch o fod yn llais lleol anableddau dysgu yn Lerpwl a Sefton. 

Tanysgrifiwch i aros yn y ddolen

Thanks for subscribing!
bottom of page