top of page
What is Easy Read?

Beth yw Hawdd ei Ddarllen?

1.png
Mae Hawdd ei Ddarllen yn ffordd o wneud gwybodaeth yn haws ei deall i bobl anabl.
2.png
Mae gan Easy Read:
  • Brawddegau byr gyda geiriau clir a syml. 
3.png
  • Lluniau i helpu pobl i ddeall.
4a.png
Dywed y gyfraith y dylai pob busnes a sefydliad wneud newidiadau i helpu pobl i ddefnyddio eu gwasanaethau. 

Gelwir y newidiadau hyn yn ‘addasiadau rhesymol’.
5a.png
Mae rhoi gwybodaeth mewn Hawdd ei Ddarllen yn 1 math o addasiad rhesymol. 
6a.png
Gobeithiwn y cewch hwyl yn archwilio ein gwefan a dod o hyd i ffyrdd gwych o gymryd rhan yn ein hymgyrch os hoffech chi!
1.png
Dechreuwyd yr ymgyrch hon gan Easy Read Online ac aelodau o Mencap Lerpwl a Sefton. Gallwch ddarganfod mwy amdanom ni trwy glicioyma& nbsp;

Pam mae angen Hawdd ei Ddeall arnom?

why_0012_Haen-1.png
Mae Hawdd ei Ddarllen yn bwysig iawn i lawer o bobl. 
Mae Hawdd ei Ddarllen yn helpu pobl i:
  • Deall gwybodaeth y mae angen iddynt ei gwybod.  
  • Gwneud eu penderfyniadau eu hunain. 
  • Cymryd rhan mewn bywyd. 
  • Cael yr un cyfleoedd â phawb arall. 
Gwnaethon ni aarolwg i ddarganfod pa mor bwysig yw Hawdd ei Ddarllen i'r bobl sy'n ei ddefnyddio. 

Aarolwg yn set o gwestiynau y mae pobl yn eu hateb. 
Why do we need Easy Read?
I ddarganfod mwy am yr hyn a ddywedodd pobl cliciwch yma:

Tanysgrifiwch i aros yn y ddolen

Thanks for subscribing!
bottom of page