top of page

Cymerwch ran

cymryd rhan_0003_Haen-1.png
Os hoffech ein helpu i ledaenu'r gair am Hawdd ei Ddarllen, gallwch! 
cymryd rhan_0002_Haen-2.png
Gallwch lawrlwytho unrhyw un o'n posteri a thaflenni i'ch cyfrifiadur. 
cymryd rhan_0001_Haen-3.png
Gallech eu postio ar eich cyfryngau cymdeithasol neu gallech eu hargraffu a'u rhoi mewn mannau cyhoeddus.
cymryd rhan_0000_Haen-4.png
Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn i unrhyw fusnes neu wasanaeth cyn i chi roi posteri neu daflenni yn eu hadeilad. 
Downloads

Lawrlwythiadau

posteri.png
Posteri
 
Mae ein posteri yn defnyddio lluniau o'n Harbenigwyr Mencap anhygoel yn ôl Profiad. 

Mae'r tmae osters yn dweud sut they teimlo am Easy Read.
taflenni.png
Taflen

Mae ein taflen yn 2 dudalen o wybodaeth. Mae'r wybodaeth yn egluro beth yw Hawdd ei Ddarllen a sut i ofyn amdano.
cymryd rhan_0003_Haen-1.png
Delweddau ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys amrywiaeth o ddelweddau y gallwch eu rhannu ar eich tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Mae gan rai ddyfyniadau a chanlyniadau o'n harolwg arnynt.
cerdyn.png
Cerdyn

Os hoffech ofyn i fusnes neu wasanaeth am wybodaeth yn Hawdd ei Ddarllen, gallwch roi un o’n cardiau iddynt.
cymryd rhan_0002_Haen-3.png
Mae'r cerdyn yn dweud wrth y busnes neu'r gwasanaeth bod angen gwybodaeth arnoch yn Hawdd ei Ddarllen. 
cymryd rhan_0001_Haen-4.png
Mae'n ffordd gyflym a hawdd i chi roi gwybod i fusnesau a gwasanaethau beth sydd ei angen arnoch chi. 
cymryd rhan_0000_Haen-5.png
Gallech argraffu ychydig o gardiau a'u cadw yn eich bag neu boced pan fyddwch yn mynd allan.

Tanysgrifiwch i aros yn y ddolen

Thanks for subscribing!
bottom of page